Tuesday, March 7, 2017

Bartholomew

Bartholomew [bársolemjú] John Geor-ge, 1860—1920, skotský kart. vydavatel, zvi. atlasů; např. The Times Atlasofthe lVorld(Svět. atlas Timesů). Barthou (-tu] Louis, 1862-1934, fr. politik; 1934 min. zahr. Stoupenec boje za systém evr. kolektivní bezpečnosti; prosazoval uznáni SSSR u států Malé dohody a uzavření spojeneckých smluv s SSSR. Zahynul spolu s jug. králem Alexandrem při atentátu organizovaném charv. teroristy,za nimiž stály it. a něm. fašist. kruhy. Bartková Růžena, *1930, č. architektka; autorka mj. generelu monumentální výzdoby m. Kroměříže. Od 1977 členka předsednictva Svazu architektů ČSR

No comments:

Post a Comment