Monday, March 6, 2017

Běloruská literatura

běloruská literatura, vyrůstá v 11. až 12.st. ze společného písemnictví a kultury Kyjevské Rusi. V 15.st., kdy byla běloruština úředním jaz. velko-knížectví litevského, vznikly letopisy, životy svátých, knihy astrologické aj. V human. období pracoval tiskař Sko-rina. Novodobá b.l. se vyvíjela přes sat. a polit, prózu 17. a 18.st., zejm. od pol. 19.st. anonymními travestiemi a prózou Dunina-Marcinkeviček reál.; v 80. letech 19.st. tvořili zakl. kritického reál. v b. 1. řev. demokraté Bahuševič, básník Lučyna aj. Velký rozmach nastal po řev. 1905 zásluhou lit. plejády vedené Kolasem a Kupalou, osobnostmi, které zůstaly v čele lit. života i po VŘSR; vycházely první čas. (např. Naša niva)', vzniklo profesionální divadlo; b. 1. se obohatila žánry vlastními vyspělým evr. literaturám. — Sovětská b. 1. se ve 20. letech dále rozrostla (Bjadulja, Bahdanovič, Hlebka, Brouka). Po 2. svět. válce se rozvinula bohatě próza, prohloubil se obraz souč. člověka, zvi. jeho válečného

No comments:

Post a Comment