Sunday, March 5, 2017

Americká Samoa

Americká Samoa, zámořské území USA na V souostroví Samoa v Poly-nésii v Tichém oceánu, 197 km2, 32 000 obyv. Polynésanů — Samojců, úřední jaz. samojský a angl.. hl.m. Pago Pago na ostrově Tutuila. — K A. S. patří ostrovy Tutuila, Manua, Aunuu a jiné menši. Dependencí A. S. je ostrov Swains. — Hornaté ostrovy sopečného pův. s korálovými útesy. Trop. podnebí a rostlinstvo. — Prům. potr. (rybí konzervy). Pěst. palmy kokosové, ovoce, zeleniny. Rybolov. — Vláda amer. guvernéra. Dvoukomorový parlament (ústava z 1967). — Evropany objevena 1722. Od 1899 obsazena USA. Voj. let. a nám. základna USA. Americká zahrada, arboretum u obce Chudenice, v Západoč. kr., okr. Klatovy. Od 1969 chráněná památka, 1,89 ha; živá sbírka cizokrajných dřevin. Zal. 1838.

No comments:

Post a Comment