Saturday, March 4, 2017

Brauner Ivan

Brauner Ivan, 1907 — 1967, sl. veterinář, mikrobiolog, prof. epizootologie na Vysoké škole veterinární v Košicích, akad. SAV (1953) a člen koř. ČSAV (1962). Dílo Nákazlivé choroby hospodářských zvierat. L.s.c. (1952 1964).

No comments:

Post a Comment