Friday, March 3, 2017

Aotisaprobie

aotisaprobie [-ty-, rec.J, hydrobioí. či limnologické ozn. stavu znečištěni vodního toku či vodstva. Představuje tok tak znečištěný, že neumožňuje existenci ani nejnižším formám živých organismů.

No comments:

Post a Comment