Sunday, March 5, 2017

Buchá Václav

Buchá Václav, *1928, č. geofyzik; člen koř. ČSAV (1973), ředitel Geof. ústavu ČSAV (od 1970). Zabývá se geomagn. polem Země, paleomagnetismem, příčinami změn klimatu a souvislostmi mezi geomagn. aktivitou a zonálním atmosférickým prouděním L.s.c. (1978).

No comments:

Post a Comment