Tuesday, March 7, 2017

Bolaxová step

bolaxová step, rostl, formace antarktických ostrovů a přilehlých pevnin, vytvářející na kamenitých půdách vždyzelené, mnohaleté tvrdé polštáře okoličnatých rostlin Azorella. Bolax (vzdorují dobře silným větrům).

No comments:

Post a Comment