Monday, March 6, 2017

Carafa

Carafa [ka-J, it. šlechtický rod v Neapoli; pocházel z něho mj. papež Pavel IV. (1476—1559, papež od 1555) a Hector hrabě di Ruvo (1767-1799), bojovník za parthenopskou republiku. Caragana [ka-, lat.] viz čimišnik. Caragiale [k-dža-] Ion Luca, 1852 až 1912, rumunský sat. spisovatel a dramatik. div. kritik; ředitel rumunského Nár. div. Autor komedií {Bouřlivá noc, Ztracený dopis. Pan Leonida t boji proti reakcí), břitkých kritických próz, fejetonů a povídek ( Velikonoční svíce). camscal [ka-kal, port.], druh caatingy s křovinatéjšim porostem, přecházející v místech s roě. srážkami pod 350 mm v sukulentní polopoušť. Caraf-Severú [ka-Š], judef v jz. Rumunsku, 8514 km2, 373 900 obyv.. adm. středisko Re$ila. Prům. těžební (rudy železa, manganu, kamenné uhlí). Na Dunaji u Železných vrat vybudována společně s Jugoslávií přehrada s e-lektrárnou(2100 MW).

No comments:

Post a Comment