Tuesday, March 7, 2017

Cienfuegos

Cienfuegos [sjemfve-] Camilo, 1932 až 1959, kubánský revolucionář; jeden z vůdců ozbrojeného boje proti Ba-tistově diktatuře; po jejím pádu náčelník gen. štábu kubánské rev. armády; zahynul při let. havárii.

No comments:

Post a Comment