Saturday, March 4, 2017

Beebe

Beebe [bíb] Charles William, 1877 až 1962, amer. přírodovědec. Pro výzk. moře navrhl batysféru, s niž sestoupil 1934 poblíž Bermud do hloubky 923 m. beefsteak [bífstejk, angl.) viz biftek. Beecham [bičem] sir Thomas, 1879 až 1961, angl. dirigent; zakl. a um. vedoucí orchestrálních těles London Philharmonie Orchestra (1932) a Royal Philharmonie Orchestra (1946). Beecher-Stoweová [biČr stou-] Harriet viz Stoweová Harriet.

No comments:

Post a Comment