Monday, March 6, 2017

Bittnerová Marie

Bittnerová Marie, roz. Baubinová, 1854 až 1898, č. herečka Prozatímního div. a ND v Praze. Představitelka tragických a milovnických rolí: Desdemona (Shakespeare, Othello), Markétka (Goethe, Faust). bitumen [lat.] viz živice, bitva, rozhodné utkání hl. sil válčících stran, na jehož výsledku často závisí výsledek určitého tažení nebo období války; b. se zvi. ve starověku a středověku rovnala generálnímu střetnutí, které zpravidla rozhodovalo o výsledku války; později, za existence masových armád a moderních zbraní, souhrn rozhodujících bojových střetnutí, bitva na Lechu (u Augšpurku) 1. 955 vítězství Oty I. a č. knížete Boleslava I. nad Maďary; zastavilo jejich další nájezdy a přispělo ke vzniku uh. státu; 2.. 1632 vítězství Švédů nad Tillym, jenž v bitvě padl; vedlo k okupaci Bavor.

No comments:

Post a Comment