Monday, March 6, 2017

Cementování oceli

cementování oceli, chem — tepelné zpracováni oceli, při němž se povrch oceli nasycuje vyšším obsahem uhlíku. Tím se získává vrstva, která po zakalení má značnou povrchovou tvrdost a odolnost proti opotřebení za současného zachování houževnatosti jádra součástky. C. o. se provádí: a) potíráním součástek pastami a nátěry a pak žíháním v pecích; b) žíháním součástek v cementačnim plynu; c) žíháním součástek v cementačnim prášku; d) žíháním součástek v lázni z roztavených soli.

No comments:

Post a Comment