Friday, March 3, 2017

Du Maurier

Du Maurier [djú moríjejj Daphne, *1907, angl. spisovatelka; autorka dobrodružných a psycho!, románů (Hospoda Jamajka, Mrtvá a živá. Obětní beránek).

No comments:

Post a Comment