Tuesday, March 7, 2017

Bdhme

Bdhme[béme]yakoá, 1575 - 1624, něm. filozof-samouk; v jeho učení vyvrcholily panteistické tendence něm. mystiky. Podle B. je bůh imanentním principem věčně proměnlivého světa, skrze nějž se jeví; bůh bez světa je věčné nic. Dial. prvky Bóhmova učení ovlivnily něm. klas. filoz. a oceňoval je i Marx.

No comments:

Post a Comment