Saturday, March 4, 2017

Blažíček Oldřich

Blažíček Oldřich, 1887-1953, č. malíř; jako krajinář ovlivněn A. Slavíčkem; figurální tvorbou reagoval na sociální skutečnost.

No comments:

Post a Comment